Author: Huy Nguyen

Bài 6 : Navigation trong React Native

Di chuyển giữa các màn hình trong React native Nếu các em đã code Android hoặc iOS thì không hề xa lạ với khái niệm...

Bài 5 : Button, TextInput ReactNative

Chào các em, để tiếp tục series React native cơ bản, hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 Component cơ bản là Button và InputText...

Bài 4 : Styles

Tùy biến giao diện với Styles Như vậy chúng ta đã đi qua 3 bài học cơ bản để bắt đầu với Expo – React...

Bài 1 : React Native là gì ?

React Native là gì ? React Native là bộ framework do Facebook phát triển và được giới thiệu chính thức từ năm 2005. React Native...