Author: Huy Nguyen

[Android Cơ Bản] ConstraintLayout trong Android – Phần 3

Các em có thể xem P1 và P2 tại link này nhé : P1: http://www.dotplays.com/android-co-ban-constraintlayout-trong-android/ P2: http://www.dotplays.com/android-co-ban-constraintlayout-trong-android-phan-2/ Tạo Animation với ConstraintLayout Hi các em, trong...

[Android Cơ Bản] TextView trong Android – Phần 2

Lớp Android offline tại Hà Nội : http://bit.ly/LichHocAndroidCoBan Lớp mất gốc Java offline tại Hà Nội :  http://bit.ly/KhaiGiangJavaCoBan Phần 1 : http://www.dotplays.com/android-co-ban-textview-trong-android/ Hi các em,...