[Android Cơ Bản] LinearLayout trong Android

Đăng kí nhận tài liệu qua email : http://www.dotplays.com/tai-lieu-java-android/ Hi các em, trong bài viết này thầy giới thiệu tới các em cách thiết kế...

[Android Cơ Bản] Spinner trong Android

Đăng kí nhận thông tin bài giảng, tài liệu miễn phí tại :http://bit.ly/2JYXR72 Hi các em, trong bài ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu...

[Android Cơ Bản] Sử dụng Sqlite với openOrCreateDatabase

Bài trước : http://www.dotplays.com/android-co-ban-sqlite-trong-android/ Bài liên quan : http://www.dotplays.com/android-co-ban-su-dung-sqlite-voi-sqliteopenhelper/ Lời nói đầu : Hi các em, trong bài viết này Thầy hướng dẫn cách thứ...