[Android Cơ Bản] Spinner trong Android

Đăng kí nhận thông tin bài giảng, tài liệu miễn phí tại :http://bit.ly/2JYXR72 Hi các em, trong bài ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu...

Bài 8 – AsyncStorage trong React Native

AsyncStorage là thành phần đơn giản dùng để lưu trữ dữ liệu offline. Nó hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không mã hóa theo dạng...