Bài 8 – AsyncStorage trong React Native

AsyncStorage là thành phần đơn giản dùng để lưu trữ dữ liệu offline. Nó hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không mã hóa theo dạng...

Bài 6 : Navigation trong React Native

Di chuyển giữa các màn hình trong React native Nếu các em đã code Android hoặc iOS thì không hề xa lạ với khái niệm...

Bài 5 : Button, TextInput ReactNative

Chào các em, để tiếp tục series React native cơ bản, hôm nay chúng ta tìm hiểu 2 Component cơ bản là Button và InputText...

Bài 4 : Styles

Tùy biến giao diện với Styles Như vậy chúng ta đã đi qua 3 bài học cơ bản để bắt đầu với Expo – React...