[Android Cơ Bản] Bài tập thực hành LinearLayout

Thầy gửi các em file thiết kế Màn hình chào(Splash Screen), màn hình Login và Sign up

Bài 1: Thiết kế màn hình Login như hình, sử dụng LinearLayout

Bài 2 : thiết kế màn hình Menu nhà hàng sử dụng LinearLayout cùng với các thuộc tính : margin, padding, divider, showDividers, gravity

(Bài tập nâng cao) Thiết kế màn hình Login với file thiết kế thật :
https://www.fshare.vn/folder/HWVBN21P9T5X