[Android Cơ Bản] Dialog trong Android – P1

Hi các em, trong bài ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn sử dụng Dialog trong Android

Dialog là gì ?

Dialog là class cơ bản dùng để hiển thị hộp thoại thông tin, thường dùng trong các tình huống thông báo thông tin cho người dùng và người dùng tùy chọn Yes/No, Ok/ Cancel …

Dialog có nhiều biến thể tùy chỉnh cho nhiều tính huống khác nhau như :

AlertDialog : cửa sổ dùng để hiển thị thông tin với tối đa 3 nút lựa chọn, danh sách lựa chọn hoặc các em cũng có thể “custom layout” cho nó

DatePickerDialog hoặc TimePickerDialog : cửa sổ dùng để lựa chọn thời gian theo ngày tháng hoặc thời gian trong ngày. Đây là dialog có sẵn trong thư viện Android sdk, chúng ta chỉ cần khai báo và sử dụng

Lưu ý : các em nên tránh sử dụng class Dialog mà ưu tiên sử dụng các biến thể phù hợp với nhu cầu để tiết kiệm công sức lập trình

DialogFragment : cửa sổ cho phép nhúng giao diện tương tự như đối tượng Fragment trong Android . Tuy nhiên chúng ta chỉ sử dụng DialogFrament khi thực sự hiểu và nắm được life-circle (vòng đời) của nó

Trong bài viết này, thầy sẽ hướng dẫn sử dụng AlertDialog cơ bản và cách tùy biến giao diện cho AlertDialog

Và đây là câu lệnh khởi tạo AlertDialog cơ bản như sau :

 // khởi tạo AlertDialog từ đối tượng Builder. tham số truyền vào ở đây là context.
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
    
    // set Message là phương thức thiết lập câu thông báo 
    builder.setMessage("Hello My Alert!!!")
        // positiveButton là nút thuận : đặt là OK 
        .setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // FIRE ZE MISSILES!
          }
        })
        // ngược lại negative là nút nghịch : đặt là cancel 
        .setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            // User cancelled the dialog
          }
        });
    // tạo dialog và hiển thị 
    builder.create().show();
    

Câu lệnh trên chúng ta sử dụng để khai báo 1 AlertDialog bình thường. Kế tiếp chúng ta tiến hành tùy biến giao diện cho Dialog này.

Tạo file giao diện mydialog.xml như sau :

Bổ sung câu lệnh tạo custom layout cho AlertDialog như sau :

Kết quả :

Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em cơ bản về dialog trong Android và tùy biến giao diện cho 1 dialog đơn giản.
Link code : https://github.com/huuhuybn/CustomAlertDialog

Trong quá trình học và thực hành nếu có vẫn đề gì các em tham khảo tại các kênh sau :

Các thông tin khác em xem tại
fanpage :http://bit.ly/2JYXR72
Nhóm lớp :http://bit.ly/2wyLKFa
Kênh Videos : http://bit.ly/2Ktt7dY

Để được thầy hỗ trợ hoặc giải thích thêm các em bình luận ngay tại bài post này nhé. 🙂 . Đừng ib nếu ko cần thiết nha vì thầy rep ko kịp 😀