[Android Cơ Bản] Material Design trong Android – Phần 1

Hi các em, trong seri lần này, chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần giao diện có sẵn trong Android gói Material Design nhé.
Bài viết sẽ được viết thành nhiều bài do các khái niệm đều rất dài

Trong seri thầy sẽ đề cập đến các thành phần sau :

  • TextInputLayout
  • FloatingButton
  • Scrollable Layout
  • RecyclerView vs CardView
  • RecyclerView vs Toolbar hide/show
  • RecyclerView vs Fab button hide/show
  • RecyclerView vs TabLayout hide/show

Seri sẽ bắt đầu vào ngày 11/08/2020/
Mn đừng quên theo dõi trên fanpage và kênh youtube của thầy nhé . tks all :X :X :X

https://www.facebook.com/HuyNguyenAndroid

https://www.youtube.com/channel/UCrX5WbVYOs2IheACdjRsxpA