[Android Cơ Bản] Spinner trong Android

Đăng kí nhận thông tin bài giảng, tài liệu miễn phí tại :http://bit.ly/2JYXR72

  • Hi các em, trong bài ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu thêm 1 đối tượng thiết kế giao diện trong Android là Spinner nhé 🙂

Spinner là gì ?

là đổi tượng dùng để hiển thị 1 danh sách lựa chọn dạng Pop-Up. Cách thức sử dụng tương tự như ListView, nên Spinner cũng có 1 class đi kèm đó là Adapter.

Trong bài viết này thầy hướng dẫn các em cách sử dụng và tùy biến giao diện cho Spinner.

Bước đầu tiên : khởi tạo giao diện cho Spinner trên activity như sau :

Các bạn lưu ý sử dụng AppCompatSpinner để hỗ trợ tốt hơn cho các dòng máy chạy Android phiên bản cao nhé.

Bước 2 : Tạo class Adapter kế thừa SpinnerAdapter như sau :

Bước 3 : Tạo file giao diện cho hàng là row.xml

Cuối cùng, chúng ta khai báo và sử dụng trên Activity như sau :

Kết quả khi chạy lên :

Như vậy, thầy đã mô tả cơ bản về tùy biến Spinner trong Android.

Ngoài ra thầy cũng livestream hướng dẫn trực tiếp tại fanpage cho bài này. Mn chú ý theo dõi trên fanpage nhé

Link code : https://github.com/huuhuybn/CustomSpinner

Các thông tin khác các em xem lại tại :

fanpage :http://bit.ly/2JYXR72
Nhóm lớp :http://bit.ly/2wyLKFa
Kênh Videos : http://bit.ly/2Ktt7dY