[Android Cơ Bản] Sqlite trong Android

Lời nói đầu : Hi các em, trong bài viết hôm nay Thầy giới thiệu tới các em 1 khái niệm về cơ sở dữ liệu trong lập trình Android là Sqlite. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé.
Link gốc : https://developer.android.com/training/data-storage/sqlite

  • Sqlite là gì ?

Sqlite là 1 bộ thư viện về quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng trong Android. Từ “lite” ở đây có nghĩa bộ thư viện này được tối giản, chỉ hỗ trợ các chức năng tối thiểu cho việc quản lý dữ liệu, truy vấn, sửa đổi trong cơ sở dữ liệu

Để có thể làm việc tốt với Sqlite, các em cần nắm được các kiến thức cơ bản với câu lệnh SQL, các khái niệm về hàng, cột, khóa chính, khóa phụ, kiểu dữ liệu trong SQL.

Về cơ bản, mọi kiến thức các em học trong môn Cơ Sở Dữ Liệu đều có thể sử dụng trong SQLite

Sqlite giúp lập trình viên lưu trữ được dữ liệu offline trên thiết bị di động

  • Cách sử dụng, khai báo trong lập trình Android

Có nhiều cách trình bày, cũng như sử dụng Sqlite trong lập trình Android, tuy nhiên để làm việc với Sqlite, chúng ta có thể chọn 1 trong 2 cách sau. Thầy giới thiệu lần lượt 2 cách.

Cách 1 : Sử dụng SQLiteOpenHelper

Cách 2 : Sử dụng openOrCreateDatabase

Các kiến thức – câu lệnh cơ bản SQL cần biết để bắt đầu :

  • Câu lệnh tạo bảng

CREATE TABLE TenBang ( TenCot1 LoaiGiaTri PRIMARY KEY , TenCot2 LoaiGiaTri , … )

Lưu ý : 1 bảng bắt buộc phải có khóa chính được khai báo với từ khóa PRIMARY KEY, có thể tùy chỉnh là giá trị tự tăng với từ khóa AUTOINCREMENT

Ví dụ tôi muốn tạo 1 bảng tên là Student với các thông tin Id, Name, Address, Phone thì viết câu lệnh như sau :

CREATE TABLE Student (Id TEXT PRIMARY KEY , Name TEXT , Address TEXT , Phone TEXT(10) )

  • Câu lệnh truy vấn bảng

SELECT * FROM TenBang

Phía trên là 2 câu lệnh cơ bản cần biết để bắt đầu với Sqlite trong Android. Mn lưu ý ôn lại để bắt đầu với 2 hướng dẫn Thầy ghi bên dưới nhé

Cách 1 : http://www.dotplays.com/android-co-ban-su-dung-sqlite-voi-sqliteopenhelper/

Cách 2 : http://www.dotplays.com/android-co-ban-su-dung-sqlite-voi-openorcreatedatabase/