[Android Cơ Bản] Sử dụng Sqlite với openOrCreateDatabase – Phần 1

Bài trước : http://www.dotplays.com/android-co-ban-sqlite-trong-android/

Bài liên quan : http://www.dotplays.com/android-co-ban-su-dung-sqlite-voi-sqliteopenhelper/

Lời nói đầu : Hi các em, trong bài viết này Thầy hướng dẫn cách thứ 2 để sử dụng Sqlite trong Android. Với các này thường để tạo các ứng dụng như Từ diển, Ai là triệu phú, Rung chuông vàng … với dữ liệu được lấy từ file Sqlite dạng như tudien.db , cauhoi.db …

Việc đầu tiên khi bắt đầu đó là bổ sung quyền đọc, ghi tại file manifest :

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Trong bài ví dụ này, thầy chỉ dừng lại ở mức cơ bản, tức là tạo cột hàng ngay trên code. Chúng ta tạo lần lượt các class như sau :

Lấy danh sách sinh viên

Xóa sinh viên

Thêm sinh viên

Cập nhật sinh viên

Các khai báo sử dụng.

Các em đừng quên tạo phương thức close cho class StudentReadereSqlite.java nhé.
Phương thức này được gọi tại onDestroy của Activity hoặc tùy theo tình huống sử dụng nhưng khi không còn truy vấn, kết nối với cơ sở dữ liệu chúng ta cần đóng kết nối.

Như vậy, Thầy đã giới thiệu với các em bài cơ bản Sqlite với phương thức openOrCreateDatabase. Trong bài viết tiếp theo Thầy sẽ hướng dẫn các em làm phần mềm tra từ điển với file dạng tudien.db có sẵn. Để đăng kí nhận thông tin cũng như tài liệu về buổi học này.

Các em đăng kí tại link :

Chúc các em 1 ngày vui vẻ. Đừng quên like và chia sẻ bài viết này cũng như follow page để nhận nhiều bài học hơn nữa nhé

https://www.facebook.com/HuyNguyenAndroid/
https://www.facebook.com/HuyNguyenAndroid/