[Android Cơ Bản] TableLayout trong Android

Hi Các em, trong bài này thầy giới thiệu tới các em TableLayout trong thiết kế giao diện Android

Các em đừng quên theo dõi kênh youtube của thầy để nhận thông báo về các video hướng dẫn mới nhé 🙂

TableLayout là gì ?

TableLayout là loại layout sẽ sắp xếp các thành phần nó chứa theo dạng hàng và cột. Mỗi hàng trong TableLayout được định nghĩa trong thành phần là TableRow

Số cột trong TableLayout sẽ được tính bằng số phần tử giao diện nằm trong TableRow

TableLayout cũng cung cấp các thuộc tính để mở ghép cột tương tự như thẻ table ở html

Lưu ý : các view nằm trong TableLayout có layout_widthMATCH_PARENT. Chúng ta không thể tùy chỉnh lại thuộc tính này nhưng có thể chỉnh layout_height

Các thuộc tính XML

android:collapseColumns

truyền vào index của cột muốn ẩn đi, index tính từ 0, có thể truyền vào dạng 0,1,2,3 …

cột thứ 1 đã bị ẩn đi
android:stretchColumns

truyền vào index cột muốn chỉnh là MATCH_PARENT, index tính từ 0, có thể truyền vào dạng 0,1,2,3….. Lưu ý : có thể sử dụng shrinkColumns và stretchColumns cùng lúc

Như hình, cột thứ 1 đã được chỉnh MATCH_PARENT theo chiều ngang
android:shrinkColumns

truyền vào index cột sẽ bị co lại khi số phần tử trên hàng hiển thị quá chiều ngang màn hình , cần truyền vào dạng 0,1,2 hoặc * nếu muốn ghép tất cả các cột . Lưu ý : có thể sử dụng shrinkColumns và stretchColumns cùng lúc

Như vậy thầy đã giải thích các thuộc tính cơ bản của TableLayout trong quá trình thực hành, nếu có câu hỏi gì các em comment tại bài post này nhé 🙂