[Android Cơ Bản] Tạo project với Kotlin – Bài 1

Hi Các Em, trong bài viết này thầy hướng dẫn nhanh các tạo 1 project với ngôn ngữ Kotlin trên Android Studio cho người mới bắt đầu. Các em cùng làm theo nhé.

Bước 1 : Mở Android Studio và chọn Start a new Android Studio project hoặc File | New | New project.

Bước 2 : Chọn 1 trong các màn hình mẫu có sẵn. Chúng ta mới học nên chọn màn hình đơn giản nhất,chọn Empty Activity và click Next.

Ở màn hình tiếp theo

  • name and package : tên dự án và package name
  • location : nơi lưu dự án. Lưu ý đường dẫn ko có tiếng việt và dấu cách hoặc kí tự đặc biệt.
  • language: Chọn là Kotlin

Các thuộc tính khác để mặc định và click Finish.

Once you complete the steps, Android Studio creates a project. The project already contains all the code and resources for building an application that can run on your Android device or an emulator.

Sau khi hoàn thành các bước trên, Android Studio sẽ cần kết nối mạng internet để đồng bộ các thư viện. Bước tiếp các em cần tạo máy ảo Android hoặc kết nối máy tính với điện thoại Android

Chạy thử ứng dụng

  1. Lựa chọn  Run trên thanh công cụ hoặc Run | Run ‘app’.
  2. Chọn Create New Virtual Device.

3. Lựa chọn thiết bị từ danh sách e

4 . Lựa chọn phiên bản bạn mong muốn.

5 . Điền các thông tin cần thiết cho máy ảo, chờ đợi chương trình hoàn tất quá trình tải. Click Run 1 lần nữa và xem thành quả

Ứng dụng Android tạo bởi Kotlin có kích thước nhỏ, khoảng 964KB ở phiên bản mới nhất. Chính vì vậy file APK cũng sẽ nhỏ hơn.

Như vậy, thầy đã hướng dẫn xong cách tạo project Android cơ bản với Kotlin.

Để đặt câu hỏi và theo dõi thêm các bài viết khác, các em xem thêm thông tin tại đây

Fanpage : https://www.facebook.com/groups/413212646182883/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrX5WbVYOs2IheACdjRsxpA

Nhóm : https://www.facebook.com/groups/413212646182883/