[Android Cơ Bản] TextView trong Android – Phần 2

Lớp Android offline tại Hà Nội : http://bit.ly/LichHocAndroidCoBan

Lớp mất gốc Java offline tại Hà Nội :  http://bit.ly/KhaiGiangJavaCoBan

Phần 1 : http://www.dotplays.com/android-co-ban-textview-trong-android/

Hi các em, trong bài học trước thầy đã hướng dẫn cơ bản về TextView cùng với các thuộc tính hay dùng. Trong bài ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các tùy biến TextView nâng cao với đối tượng là SpannableStringSpannableStringBuilder hoặc chúng ta có từ khóa “multi style in TextView

Như trong hình chúng ta tạo 1 đoạn text có chữ Here, và trong TextView chỉ chữ này có thể click

SpannableString là gì ?

SpannableString là lớp cho phép tùy biến style của text, tuy nhiên nó là immutable có nghĩa nó ko được cập nhật hay thay đổi sau lần khởi tạo đầu tiên.

SpannableStringBuilder là gì ?

SpannableStringBuilder trái ngược lại, sử dụng để tùy biến style của text nhưng nó là mutable có nghĩa chúng ta có thể cập nhật, thay đổi nó sau lần khởi tạo đầu tiên

Sử dụng với 2 đối tượng trên, chúng ta có thể lựa chọn ForegroundColorSpan, BackgroundColorSpan, UnderlineSpan, StrikethroughSpan, RelativeSizeSpan, StyleSpan, SuperscriptSpan, SubscriptSpan, ImageSpan, URLSpan, ClickableSpan….

Ví dụ 1 : Sử dụng SpannableStringClickableSpan

Code ví dụ đầy đủ với : ForegroundColorSpan, BackgroundColorSpan, UnderlineSpan, StrikethroughSpan, RelativeSizeSpan, StyleSpan, SuperscriptSpan, SubscriptSpan, ImageSpan, URLSpan, ClickableSpan

Các em dành thời gian chạy thử xem nhé. Chúc các em 1 buổi tối vui vẻ

https://github.com/huuhuybn/TextViewAZ