[Android Cơ Bản] TextView trong Android – Phần 1

Nhóm học Android Cơ bản : http://bit.ly/GroupHoTroHocAndroid

Lớp Android Cơ bản tại Hà Nội : http://bit.ly/DKNhanTaiLieu

Đăng kí nhận thông tin tài liệu miễn phí : http://bit.ly/DKNhanTaiLieu

TextView dễ mà không phải dễ. Tất tần tật về TextView các em nhé 🙂

TextView là gì ?

Là widget để thiết kế giao diện trong lập trình Android và dùng để hiển thị chữ :). Ngắn gọn vậy thôi nhưng TextView là 1 trong các widget có nhiều thuộc tính tùy biến nhất trong lập trình Android ^^.

public class MainActivity extends Activity { 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); 
// tham chiếu từ layout
TextView helloTextView = findViewById(R.id.text_view_id); 

// hiển thị text từ file strings.xml
helloTextView.setText(R.string.user_greeting); 
} }

Các thuộc tính và công dụng

android:autoLink : tự động chuyển đổi chữ thành dạng clickable text nếu chữ là : email, link, phone, map

android:drawableBottom : Hiển thị ảnh icon nhỏ ở phía dưới text

android:drawableEnd : Hiển thị ảnh icon nhỏ ở phía cuối của text (theo chiều hiển thị của text)

android:drawableLeft : Hiển thị ảnh icon nhỏ ở phía bên trái của text

android:drawablePadding : Căn lề trong cho icon phía trên

android:drawableRight : Hiển thị ảnh icon nhỏ ở phía bên phải của text

android:drawableStart : Hiển thị ảnh icon nhỏ ở phía bắt đầu của text (theo chiều hiển thị của text)

android:drawableTint : Phủ màu lên icon đc set phía trên

android:drawableTintMode : Kiểu phủ màu :

Có nhiều kiểu phủ màu để lựa chọn
Ví dụ : Kiểu multiply, phủ màu mờ lên trên icon

android:ellipsize : tự động thêm … vào đầu, giữa và cuối text nếu TextView ko đủ không gian để hiển thị

android:fontFamily : sử dụng để lựa chọn font chữ cho TextView , cần copy file font .ttf vào trong thư mục res/ font (có thể tự tạo thư mục font)

Các em nhớ lưu ý cách đặt tên của resource trong Android cần tuân thủ : ko viết hoa, ko kí tự đặc biệt, chỉ viết thường , ko có số

android:textColor : lựa chọn màu cho chữ hiển thị

android:textAllCaps : tất cả chữ hiển thị sẽ là viết hoa (true hoăc false)

android:textSize : kích thước của chữ, sử dụng đơn vị là sp thay vì là dp

android:textStyle : kiểu chữ in đậm, in nghiêng, thường hoặc kết hợp ( normal, bold, italic, bold|italic)

Như vậy trong bài này, thầy đã giải thích 1 số các thuộc tính tùy chỉnh cơ bản khi sử dụng TextView.

Trong quá trình đọc tài liệu nếu các em có thắc mắc, hãy đăng bài ngay trên nhóm hỗ trợ học tập để được giải đáp nhé.

Trong bài tiếp theo với TextView thầy sẽ hướng dẫn làm TextView Clickable , các em cùng đón đọc nhé.