[Android Cơ Bản] Truyền dữ liệu qua Activity – Intent

Hi các em, trong bài ngày hôm nay, thầy hướng dẫn các em 2 cách đơn giản để truyền dữ liệu từ màn hình này sang màn hình khác với Activity, Intent hoặc Bundle

Đầu tiên chúng ta có câu lệnh chuyển màn hình với Intent như sau :

(Trong ví dụ này, thầy có 2 Activity là MainActivity và DemoActivity)

Intent là class dùng để điều khiển 1 số đối tượng trong thư viện Android SDK, trong đó có việc chuyển màn hình và nó cũng hỗ trợ gửi kèm dữ liệu với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau tới màn hình đích (ở đây là DemoActivity) từ màn hình hiện tại (ở đây mà MainActivity) với câu lệnh putExtra

Như hình, các em nhìn thấy để sử dụng hàm putExtra, chúng ta cần truyền vào 2 tham số .
1 . String name : là tên do chúng ta đặt cho giá trị cần gửi đi (hay còn gọi là key)
2 . là giá trị cần gửi đi (hay còn gọi là value)

Ví dụ : chúng ta muốn gửi 1 số giá trị đi như sau :

Ở bên màn hình đích (DemoActivity) câu lệnh để lấy dữ liệu như sau :

Ngoài ra chúng ta có thể gửi rất nhiều các kiểu dữ liệu khác với câu lệnh putExtra, các em có thể tự test thêm nhé. Chúc các em thành công

Mọi thắc mắc, lỗi, câu hỏi các em post tại nhóm facebook Học Lập trình Android Huy Nguyễn A-Z nhé.