[Android Nâng Cao] Ứng dụng Chat với Firebase – Phần 1

Hi Các em, trong seri này anh hướng dẫn các em triển khai 1 ứng dụng chat đầy đủ tính năng như chat nhóm, chat cá nhân, đăng kí, đăng nhập, thông báo, kết bạn … chỉ với dịch vụ Realtime DB của Firebase.

Lưu ý : Bài học này mang tính chất để các bạn mới lập trình Android nên không áp dụng các khái niệm mới hiện nay như MVP, Kotlin hoặc JetPack đâu nhé.

Để làm tốt được khóa học này, yêu cầu các em đã thành thạo với Android Cơ bản và đã có hiểu biết cơ bản về dịch vụ Firebase của Google

Trước khi bắt đầu bài học, các em tải file thiết kế của ứng dụng về xem trước nhé

Các em tùy chọn các file giao diện nhé

Link tải 1: https://link5s.co/fileThietKe

Link tải 2 : https://link5s.co/Y6UCaR

Trong phần 1 này, anh hướng dẫn các em đăng kí tài khoản và tạo 1 dự án trên dịch vụ Firebase của Google

Firebase Database Realtime là gì ?

Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu của Google, lưu dữ liệu trực tuyến dưới dạng NOSQL (tức là không có bảng, cột, khóa … các câu lệnh truy vấn như môn Cơ sở dữ liệu các em đã học) mà các dữ liệu lưu dưới dạng JSON và chúng ta sẽ truy vấn dữ liệu thông qua các câu lệnh có sẵn của Firebase

Bước 1 : Truy cập đường link https://console.firebase.google.com

Bước 2 : Tạo mới 1 Project

Bước 3 : Điền tên cho dự án

Bước 4 : Lựa chọn tích hợp Google Analytics hoặc không, ở đây anh chọn là Không

Bước 5 : Sau khi khởi tạo thành công, các em click vào icon Android trên màn hình để tạo App

Bước 6 : Điền các thông số cần thiết của Ứng dụng

Điền package name của app, Tên app và mã SHA-1 – là mã định danh cho ứng dụng

Lấy mã SHA-1 trên Android Studio

Bước 7 : Sau khi tạo dự án thành công, tiến hành khởi tạo Database Realtime

Bước 8 : Tạo Database ở chế độ test mode, sau này khi kết thúc thì chuyển chế độ bảo mật hơn sau nhé

Bước 9 : Khởi tạo thành công Database Realtime trên Firebase

Bước 10 : Sau khi hoàn thành các bước trên, các em làm theo hướng dẫn ở link sau để thêm thư viện cho dự án : https://firebase.google.com/docs/android/setup?authuser=1#console

Hoặc chúng ta sử dụng cách 2 sau, dễ dàng hơn :

Bước 1 : Mở dự án trên Android Studio, tích hợp Firebase Database Realtime thông qua chức năng như hình :

Ở bước này, chương trình cần có kết nối Internet để tải thư viện các em nhé

Sau khi hoàn tất nếu không có lỗi xảy ra tức là chúng ta đã hoàn thành tích hợp Firebase vào dự án.

Trong bài kế tiếp anh sẽ hướng dẫn và giải thích cấu trúc dữ liệu cho 1 dự án Chat trên firebase nhé.

Source Code mẫu : https://github.com/huuhuybn/Messaggio