[Android Nâng Cao] Ứng dụng chat với Firebase – Phần 6 (Bài cuối)

Hi các em, trong bài 6 và cũng là bài cuối cùng này thầy hoàn thành chức năng lấy danh sách message và để ngỏ 1 số tính năng sau để mn tiếp tục thực hành nhé

Các chức năng để ngỏ :
1. Sắp xếp tin nhắn theo thời gian gửi
2. Hiển thị thời gian dạng ngày tháng, 1 ngày trước, 5 phút trước
3. Triển khai giao diện hoàn thiện của 1 ứng dụng chat với bubble, animation
4. Xử lý thông báo khi có tin nhắn mới
5. Loadmore tại các màn hình danh sách
6. SwipeToRefresh tại các màn hình danh sách
7. Hiện LoadingBar khi chờ đợi tải dữ liệu
8. Bổ sung Emotion cho màn hình chat
9. Upload Avatar cho User
10.

Màn hình ChatActivity

Tương tự với câu lệnh của bài hôm trc. Chúng ta lấy được danh sách tin nhắn khi mở màn hình Chat bằng cách truyền groupID

biến path là groupID nhé mn

Gửi tin nhắn tới 1 user :

Khi gửi tin nhắn, ngoài việc ghi dữ liệu vào nhánh Messages, thì cũng cần cập nhật tin nhắn mới nhất cho phần Inbox ở màn hình Home (Inbox)
Dòng 98 – 103

Link source code : https://github.com/huuhuybn/Messaggio