Cách kiến thức Java Cơ bản cần biết để học Android – P1

Tổng hợp các kiến thức Java Cơ bản cần biết cho người mới học Java, mất gốc lập trình hoặc sinh viên đang muốn học lại cho chắc kiến thức Java Cơ Bản

1) Cách tạo class Java , cú pháp của class Java
2) Cách đặt tên, quy tắc đặt tên class Java
3) Cách tạo phương thức set, get trong class Java
4) Cách tạo phương thức contructor Java
5) Khai báo và khởi tạo 1 class có phương thức khởi tạo trong Java
6) Phân biệt hàm void và return
7) Cách sử dụng hàm void và return
8) Biến toàn cục, biến nội bộ (Global – Local)
9) Phân biệt public, private, protected
10) Cách dùng vòng lặp for, while
11) Câu lệnh điều kiện if, else, switch
12) Kế thừa trong Java
13) Tạo 1 class kế thừa BaseAdapter
14) Tạo 1 class kế thừa SqliteOpenHelper trong Android
15) Override là gì, ý nghĩa

Các bài chi tiết Thầy sẽ cập nhật dần, và dán link. Mọi người chú ý đón xem nhé 😀