Category: React Native Cơ Bản

Bài 8 – AsyncStorage trong React Native

AsyncStorage là thành phần đơn giản dùng để lưu trữ dữ liệu offline. Nó hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không mã hóa theo dạng...

Bài 6 : Navigation trong React Native

LƯU Ý : Nội dung này hiện ko chạy trên phiên bản 36.0.0Các em xem nội dung cập nhật tại link này nhé http://www.dotplays.com/react-native-co-ban-bai-5-navigation-trong-react-native-p1/ Di...