[Java Cơ Bản] Các chủ đề trong môn Java Cơ Bản

Hi các em, trong bài viết này, thầy giới thiệu tới các em các chủ đề cần thiết phải học để nắm vững được kiến thức Java cơ bản.

Trong thời gian tới thầy cũng sẽ bổ sung toàn bộ các bài hướng dẫn chi tiết cho seri này. Các em có thể đăng kí nhận tài liệu tại link này nhé :

Danh sách các chủ đề cần biết trong lập trình Java Cơ Bản

 • Nhập môn Java
 1. Java là gì ?
 2. Cài đặt môi trường Java
 3. Phần mềm NetBean
 4. Cấu trúc dự án Java cơ bản
 • Khái niệm cơ bản
 1. Biến là gì
 2. Các khai báo biến
 3. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Số thực, số nguyên, Chuỗi …)
 4. Cách sử dụng System.out
 • Câu lệnh điều khiển if và switch
 1. Câu lệnh điều khiển if
 2. Câu lệnh điều khiển switch
 3. Toán tử = , >, <
 • Câu lệnh điều khiển – Vòng lặp
 1. Vòng lặp là gì ?
 2. Vòng lặp For – For Each
 3. Vòng lặp While – Do While
 • Mảng trong Java
 1. Mảng là gì
 2. Khai báo mảng
 3. Thêm, sửa, xóa dữ liệu trên mảng
 4. Duyệt mảng với vòng lặp For, while
 • Hàm – Phương thức
 1. Phương thức (hàm) trong Java
 2. Từ khóa void, return
 3. Các loại phương thức trong Java
 • Chuỗi trong Java
 1. Chuỗi (String) trong Java
 2. Các thao tác với chuỗi
 3. Các câu lệnh thường dùng với chuỗi
 • Lớp và đối tượng
 • Lớp là gì
 • Các khai báo, khởi tạo lớp
 • Hàm khởi tạo (Phương thức khởi tạo)
 • Khai báo biến, hàm trong lớp

Trong tháng thầy sẽ cập nhật lần lượt các bài viết chi tiết cho các chủ đề các em nhớ theo dõi nhé. Chúc các em 1 ngày học tập vui vẻ 🙂