Mã Nguồn

Mình bán mã nguồn 1 số dự án hoàn thiện dành cho các bạn tự học hoặc dùng cho mục đích đặt quảng cáo cũng được nhé

  1. Ứng dụng DotWallpaper
  2. Ứng dụng DotChat
  3. Ứng dụng DotComic
  4. Ứng dụng DotFeed
  5. Ứng dụng TruyenChu …..

Mình cũng nhận làm các dự án khác liên quan Android,iOS, React Native, PHP … nhé 🙂

Mọi chi tiết các bạn liên hệ qua :

Skype : Huynh01410

Email : [email protected]

Phone : 091 336 0468