[NodeJS Cơ Bản] Bài 1 : Bootstrap trong Webstorm

Hi các em, trong bài này thầy hướng dẫn cách xử lý 1 số vấn đề cơ bản khi bắt đầu code Nodejs, giao diện với bootstrap

  • Tại sao webstorm không gợi ý sau khi thêm thư viện bootstrap qua CDN ?

Thông thường sau khi thêm bootstrap vào file index.html qua link online ta được file như sau :

Tuy nhiên, khi nhấn Ctrl + Space . chương trình không gợi ý các class của bootstrap. Có 2 cách xử lý ở đây

1 – Download và sử dụng bootstrap offline hay cách khác là bỏ file bootstrap vào project và khai báo lại thẻ link trỏ vào file bootstrap đã tải về .

2 – Để WebStorm tự download về và import các câu lệnh như sau :

Click chuột trái vào link, nhập Alt + Enter -> Chọn Download .
Xong . Chúng ta đã có thể sử dụng Ctrl + Space để code rồi 😀

Sau khi chương trình đã import rồi thì chỉ cần vào mục Setting chỉnh sửa như sau nhé :