Bài 4 : Styles

Tùy biến giao diện với Styles Như vậy chúng ta đã đi qua 3 bài học cơ bản để bắt đầu với Expo – React...

Bài 1 : React Native là gì ?

React Native là gì ? React Native là bộ framework do Facebook phát triển và được giới thiệu chính thức từ năm 2005. React Native...