[React Native Cơ Bản] Bài 6 : Location GPS trong Rect Native

Hi các em trong bài ngày hôm nay, thầy giới thiệu tới các em khái niệm Location (GPS) trong React Native
Lưu ý : Ví dụ này thầy viết cho các bạn sử dụng EXPO thôi nhé

Location trong React Native

Location cho phép chúng ta đọc thông tin GPS của thiết bị. Chúng ta có thể làm chức năng chính là lấy thông tin vị trí hiện tại hoặc theo dõi vị trí, cập nhật liên tục
Để cài đặt chúng ta cần mở CMD, truy cập vào thư mục dự án và nhập câu lệnh

expo install expo-location

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta viết code như sau :

Thêm thư viện :

Viết hàm xin quyền và lấy GPS khi được đồng ý :

Dòng 9 : khai báo state để nhận dữ liệu và hiển thị lên màn hình
Dòng 11 – 23 : khai báo hàm chờ để xin quyền và lấy thông tin GPS khi được user đồng ý

Hiển thị lên màn hình :

Kết quả :

Như vậy, qua ví dụ trên chúng ta đã biết cách cơ bản để lấy được thông tin Location trên thiết bị.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc các bạn gửi về email [email protected] hoặc
fanpage : https://www.facebook.com/HuyNguyenAndroid