Lịch bài giảng React Native cơ bản

Ngày 19/02/2019

Bài 1 : React Native Là gì. Tại sao học React Native

Ngày 21/02/2019

Bài 2 : Expo là gì ? Bắt đầu lập trình React Native với Expo

Ngày 23/02/2019

Bài 3 : Làm quen với Props và State trong React Native

Ngày 25/02/2019

Bài 4 : Tùy biến giao diện bằng Style trong React Native

Ngày 27/02/2019

Bài 5 : Sử dụng Button, Text trong React Native

Ngày 29/02/2019

Bài 6 : Sử dụng Navigation trong React Native

Ngày 02/03/2019

Bài 7 : Sử dụng Camera, Geolocation trong React Native

Ngày 05/03/2019

Bài 8 : Http Request trong React Native

Ngày 07/03/2019

Bài 9 : AsyncStore trong React Native

Ngày 09/03/2019

Bài 10 : Thực hành với bài tập thực tế

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc mọi người gửi lại

Nhóm hỗ trợ : www.facebook.com/groups/571695343310554