[React Native Cơ Bản] Bài 4 – HTTP Request trong lập trình React Native – Fetch – P1

Hi các em, trong bài viết này thầy giới thiệu tới các em cách làm việc với HTTP Request trong lập trình React Native
Cụ thể, chúng ta sẽ viết thử HTTP GET và POST với Fetch API được cung cấp bởi React Native
Để nắm rõ được ví dụ này, các bạn cần tìm hiểu trước khái niệm HTTP Request trong lập trình và khái niệm kiểu dữ liệu JSON trước nhé

Trong bài thầy sử dụng 2 API mẫu cho GET và POST lần lượt là :
(Mn có thể test link trước bằng phần mềm POSTMAN nhé)

GET : https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1

POST : https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
các tham số là :
title: ‘foo’
body: ‘bar’
userId: 1

Bước đầu tiên, chúng ta tạo 1 dự án với 2 Button là GET và POST với nội dung code như sau :

Thêm câu lệnh tạo HTTP Request GET vào dự kiện nút ‘HTTP GET’

Thêm câu lệnh tạo HTTP Request POST vào dự kiện nút ‘HTTP POST’

Như vậy, các bạn thấy rằng việc tạo HTTP GET và POST trong React Native tương đối đơn giản với Fetch API.

Fetch API cung cấp sẵn các phương thức mà chúng ta chỉ cần điền các thông tin và sử dụng.
Để luyện tập với bài này chúng ta tự làm thêm chức năng Login Demo nhé.
Tạo 2 ô nhập liệu là Username và Password kèm nút Login.
Khi người dùng nhập thông tin trên 2 ô TextInput các bạn sử dụng biến State để lấy giá trị và gửi thông qua link HTTP POST phía trên , lấy kết quả và in ra màn hình
Mọi thắc mắc, yêu cầu các bạn gửi về Fanpage Huy Nguyễn Android A-Z