Sửa lỗi đăng nhập Bitbucket trên PhpStorm, WebStorm, Android Studio …

Bitbucket Cloud recently stopped supporting account passwords for Git authentication
Login failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt. remote: Invalid credentials Authentication failed for bitbucket

Bắt đầu từ ngày 10-03-2022 Bitbucket dừng hỗ trợ đăng nhập, xác thực qua tài khoản và password cũ mà chuyển qua cách xác thực mới gọi là “App Password”. Vì thế khá nhiều bạn do lâu ko cập nhật Git sẽ gặp phải 1 số lỗi khi commit hoặc push code như sau :

Bitbucket Cloud recently stopped supporting account passwords for Git authentication …

hoặc

Login failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt. remote: Invalid credentials Authentication failed for bitbucket

Trong bài viết này, mình sẽ mô tả cách khắc phục lỗi như sau :

  1. Truy cập trang https://git-scm.com/download/win
    Tải bản mới nhất phù hợp với hệ điều hành đang dùng
  2. Mở đường link https://bitbucket.org/account/settings/app-passwords/new
    Đăng nhập bằng tài khoản bitbucket của bạn
  3. Đăng kí 1 App Password mới , chú ý lưu lại mật khẩu vì nó chỉ hiện 1 lần duy nhất , nếu quên thì chỉ có cách tạo lại cái khác thôi nhé 😀

4. Quay trở lại IDE và tiến hành push, commit code bình thường, nếu chương trình hiện cửa sổ đăng nhập có sẵn username thì ở ô mật khẩu, mn điền mật khẩu lấy ở bước 3 là được nhé
nếu hiện như ảnh phía dưới thì mn log với tài khoản bitbucket bình thường là được