[Thủ thuật] Cách đổi tên Username máy tính

Hi các em, thầy viết bài hướng dẫn cách đổi tên, tạo tài khoản mới với tên người dùng đúng cách để không bị lỗi vặt khi sử dụng Android Studio

Tên người dùng đúng ?

Là tên người dùng không có dấu cách, tiếng việt ví dụ như : admin, myPC, abc …

Tại sao phải đổi tên ?

Do Android Studio sẽ lưu 1 số thư mục cache, tài nguyên vào thư mục này nên nếu tên thư mục ko đúng sẽ khiến chương trình gặp 1 số lỗi ko khắc phục được như File not found sau này .

Cách đổi tên Username

Bước 1 : Mở Control Panel -> User Accounts

Bước 2 : Chọn User Accounts -> Chọn Change your account name và đặt tên mới

Bước 3 : Đổi tên xong, khởi động lại máy để hoàn tất

Bước 4 : Kiểm tra thư mục ở ổ C là User xem thư mục đã được đổi tên chưa.

Nếu thư mục chưa được cập nhật thì ta tiến hành tạo tài khoản mới và xóa tài khoản cũ đi nhé