[Unity Cơ Bản] Làm game Sunny Land với Unity Game – P2

Hi các em, hôm nay chúng ta bắt đầu Seri học lập trình Game với công cụ Unity thông qua game Sunny Land nhé.
Mục tiêu : Biết cách import tài nguyên từ Unity Store

Bước 1 : Mở chương trình Unity tạo mới 1 dự án Game 2D

Click New – Nút màu xanh nhé
Chọn ô 2D
Đặt tên dự án là SunnyLand
Lưu vào thư mục mong muốn

Bước 2 : Truy cập tab Unity Store -> Nhập SunnyLand -> Click để truy cập

Chọn Import để tải toàn bộ tài nguyên về project

Click Import để tải toàn bộ tài nguyên về Project

Đợi vài phút hoặc vài giây tùy tốc độ mạng

Sau khi hoàn thành

Như vậy, trong bài này chúng ta đã biết cách thêm tài nguyên từ Unity Store, trong bài tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với việc tạo nhân vật và chuyển động nhân vật trong Unity nhé.