[Unity Cơ Bản] Làm game Sunny Land với Unity Game – P3

Hi các em, chúng ta lại gặp lại trong bài tiếp theo của Series học làm game Unity
Mục tiêu : tạo nhân vật và thiết lập biến trạng thái cho nhân vật

Bước 1 : Mở file Sence/SimpleSence để tạo nhân vật bằng bấm chuột phải . Đchọn 2D Object -> Sprite. Đặt tên là “player”. Ở mục Inspector của player, chọn sprite -> lựa chọn hình ảnh cho nhân vật

Kết quả :

Trong game này chúng ta sẽ điều khiển nhân vật hình con cáo – thầy gọi tắt là Fox nhé.
Fox sẽ có nhiều trạng thái chuyển động khác nhau như đứng im, chạy, nhảy, bị thương … xem trong tài nguyên chúng ta sẽ tạo các trạng thái (Animation) lần lượt là :
climb : leo trèo
cround : nằm – lấy đà
hurt : bị trúng đạn, bị thương …
idle : đứng bình thường
jump : nhảy
run : chạy

Tạo Animation bằng cách : Click player -> chọn Windows -> chọn Animation -> chọn Animation -> Click vào nút Create và lưu file Animation vào thư mục Anim
Kế tiếp : tạo Sprite cho Animation Climb bằng cách ấn Add Property -> Sprite Render -> Sprite
Bôi đen cách hình ảnh và kéo vào khu vực điều chỉnh Animation
Kéo giãn để điều chỉnh tốc độ chuyển Animation
Nhấn Create New Clip… để tiếp tục tạo các Animation còn lại

Kết quả ta được 6 file Animation

Kết nối trạng thái Animation và tạo Script điều khiển

Bước 1 : Tạo biến Int để điều khiển trạng thái
Đặt tên biến là status, đặt các giá trị cho các trạng thái tương ứng
  • crouch = 0
  • climb = 1
  • hurt = 2
  • idle = 3
  • jumb = 4
  • run = 5
    Lưu ý : các giá trị trên do chúng ta tự định nghĩa mà ko phải của Unity đưa ra bắt buộc chúng ta tuân theo các em nhé
Tạo kết nối qua lại giữa các trạng thái bằng cách ấn Make Transition và nối vào hurt
tại đây idle sẽ là trạng thái mặc định của Fox
“Set as Layer Default State”
Thiết lập giá trị khi chuyển trạng thái bằng cách click vào mũi tên và chỉnh giá trị phù hợp
Ví dụ : từ idle -> crouch thì state equal 0
từ crouch -> idle thì state equal 3

Tương tự như vậy chúng ta thiếp lập các trạng thái chuyển đổi theo kịch bản game
Ví dụ : Fox đang run thì có thể chuyển qua jumb
hay Fox đang Jumb thì có thể chuyển qua climb …

Kết thúc ta được hình như sau :

Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em cách thiết lập biến trạng thái cho nhân vật Fox. Bài tiếp theo, chúng ta cùng học cách điều khiển trạng thái thông qua bàn phím sử dụng script nhé.
Thầy sẽ update video demo trong thời gian sớm nhất.

Mn thắc mắc mn gửi về fanpage : https://www.facebook.com/HuyNguyenAndroid/